Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност"

На 14.07.2020 г. стартира изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID „ -  BG16RFOP002-2.073 в Кредо Капитал Продакшн ООД, оперативна програма Иновации и конкурентноспособност. Основната цел и реализация на проекта е осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Крайният срок за изпълнението му е 14.10.2020 г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-3153-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Бенефициент: КРЕДО КАПИТАЛ ПРОДАКШН ООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално финансиране.

Начало: 14.07.2020 г.
Край: 14.10.2020 г.